2024 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაბა მანგლისში

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გთხოვთ მოგვაწოდოთ 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩამონათვალი რაც უნდა განხორციელდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში. და ამ სამუშაოებში მონაწილე იურიდიული პირების ჩამონათვალი

პატივისცემით,

მ.დ.