საჯარო დაწესებულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 მოთხოვნა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/1sMeSErmmuvEOCo7a7DX2LhFEGDYCAaUN?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?