საჯარო დაწესებულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 მოთხოვნა
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნილი ინფორმაცია გადმოგვიგზავნეს ამ ფორმით მერიიდან,(მერიის საფინანსო სამსახურიდან); სამ, 30 აგვ. 2022, 14:42-ში მართა-მა...

Attachment 2011 2021.xlsx

საჯარო დაწესებულება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?