თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

საჯარო დაწესებულება

1 მოთხოვნა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?