თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით,
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
თქვენი გზავნილი შემოვიდა თერჯოლის მერიის ელ. ფოსტაზე. წერილიში მიმართავთ
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
.თქვენი მოთხოვნა გადაგზავნილია საკრებულოში გიგზავნით რეგისტრაციის ფირცელს.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ვისგან: მართა <[მოთხოვნის #975 ელ-ფოსტა]>
გაგზავნილი: პარასკევი, 19 აგვისტო, 2022 15:25:32
ვის: Info Terjola
თემა: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
2011-2021 წლებში
 
მოგესალმებით,
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში,
ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით-
excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის,
რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
[1]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #975 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[2]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

[3][IMG] [4]მოგვთხოვე ელ-ფოსტის განახლება საჯარო დაწესებულებისთვის
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - Askgov.ge
askgov.ge

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[5]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
2. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
5. http://askgov.ge/ka/help/officers

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ იმფორმაციას.
--
პატივისცემით,
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქ. თერჯოლა, 2400.  ან.ჭანტურიძის ქ.N7

მოგესალმებით,
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას გთხოვდით. კიდევ ერთხელ გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ, ასე დეტალურად ჩამიშალოთ "დასახელება" ყოველი წლის ბიუჯეტის ფაილში (2011 - 2021 წლები) და ჩაშლილი მონაცემები მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით. კერძოდ:
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
პატივისცემით,
მართა

1 თანდართული დოკუმენტი

თქვენი მოთხოვნა გადაგზავნილია საკრებულოში. გიგზავნით რეგისტრაციის
დამადასტურებელ ფურცელს 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ვისგან: Info Terjola
გაგზავნილი: ხუთშაბათი, 18 აგვისტო, 2022 16:35:51
ვის: მართა
თემა: პასუხი: შიდა გასაუბრების საჭიროება - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა -
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
 

ვისი სახელი, გვარით არის გამოგზავნილი მოთხოვნა

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ვისგან: მართა <[ელ-ფოსტა]>
გაგზავნილი: ხუთშაბათი, 18 აგვისტო, 2022 16:07:39
ვის: Info Terjola
თემა: შიდა გასაუბრების საჭიროება - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - თერჯოლის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
 
მოგესალმებით,
საკონტაქტოს გამოგზავნა არ არის აუცივლებელი, ვარ ფიზიკური პირი. გთხოვთ
დამიდასტუროთ წერილის მიღება და კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.

პატივისცემით,

მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნილი ინფორმაცია გადმოგვიგზავნეს ამ ფორმით
მერიიდან,(მერიის საფინანსო სამსახურიდან);
სამ, 30 აგვ. 2022, 14:42-ში მართა-მა
<[1][მოთხოვნის #975 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში
ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას გთხოვდით. კიდევ ერთხელ
გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს მაგალითისთვის, რათა
უკეთ აგიხსნათ  რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
[2]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ, ასე დეტალურად ჩამიშალოთ "დასახელება" ყოველი წლის ბიუჯეტის ფაილში
(2011 - 2021 წლები) და ჩაშლილი მონაცემები მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით.
კერძოდ:
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი
შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
მივიღე თქვენგან წერილი, რომ ჩემი მოთხოვნილი ინფორმაცია გადმოგიგზავნეს ამ ფორმით
მერიიდან,(მერიის საფინანსო სამსახურიდან). შესაბამისად, დავაკონკრეტებ, ჩემი წერილი ეხებოდა განცხადებას ნომრით 19/29222311-29, რომელზეც მივიღე ინფორმაციის ნაწილი. ჩემს თავდაპირველ წერილში მითითებული მქონდა მაგალითიც ,თუ როგორი სახით მინდოდა იმფორმაციის ჩაშლა და გთხოვთ ჩამიშალოთ მაგალითის მიხედვით.
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით,
გთხოვთ, მომწეროთ ჩემი განცხადება ნომრით 19/29222311-29("თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში") დამუშავების რა ეტაპზეა.
პატივისცემით,
მართა