საწვავი

Ana abashidzeმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

მომხმარებელი უცდის შიდა გასაუბრებას საჯარო დაწესებულებასთან - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომელიც ამ განცხადებაზეა პასუხისმგებელი.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

• რამდენი ავტომობილი ემსახურებოდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020-2023 წლებში (2023 წლის 30 მაისამდე) და რამდენი მათგანი იყო განპიროვნებული? გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• ასევე, გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ადამიანების სრული სია, რომელბსაც ავტომობილები პირადად ემსახურება.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რა თანხა დახარჯა მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ავტომოვილების მოვლა-შენახვაში? ინფორმაცია მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რამდენი ლარის და რამდენი ლიტრი საწვავი დაიხარჯა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრებაში არსებულ ავტომობილებზე? ინფორმაცია მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.

პატივისცემით,

Ana abashidze

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გამარჯობა, წერილი გამოვგზავნე 30 მაისს საწვავსა და მანქანებთან დაკავშირებით. მას შემდეგ კონსტიტუციით გათვალისწინებულ 10 დღეზე ბევრად მეტი გავიდა, როდის მივიღებ პასუხს? გიმეორებთ კითხვებს:

• რამდენი ავტომობილი ემსახურებოდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2020-2023 წლებში (2023 წლის 30 მაისამდე) და რამდენი მათგანი იყო
განპიროვნებული? გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• ასევე, გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ადამიანების სრული სია, რომელბსაც
ავტომობილები პირადად ემსახურება.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რა თანხა დახარჯა
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ავტომოვილების მოვლა-შენახვაში? ინფორმაცია
მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რამდენი ლარის და რამდენი
ლიტრი საწვავი დაიხარჯა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრებაში
არსებულ ავტომობილებზე? ინფორმაცია მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.

პატივისცემით,

Ana abashidze