პარტიების სახელმწიფო დაფინანსება 2003 წლიდან დღემდე

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

პარტიების სახელმწიფო დაფინანსება 2003 წლიდან დღემდე. გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- პარტიის დასახელება
- წელი
- თვე
- დაფინანსების რაოდენობა

გთხოვთ, მონაცემები გადმომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით.

სზაკ-ის 78-ე მუხლის გათვალისწინებით, გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

info saras, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

მოგესალმებით,

გაცნობებთ, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახური ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ სისტემაზე გადავიდა
- სამსახურისთვის წერილის მისაწერად გთხოვთ, გადახვიდეთ [1]ბმულზე.

აღნიშნული ცვლილება საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების პროცესის
გაუმჯობესებას ემსახურება.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სისტემის მიღმა, უშუალოდ [სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა] -ზე
შემოსული წერილები სამსახურის მიერ აღარ განიხილება.

პატივისცემით,
 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
თბილისი 0193, მერაბ ალექსიძის ქ. №1
[2]www.saras.gov.ge

References

Visible links
1. https://saras.gov.ge/ms
2. http://www.saras.gov.ge/

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ვცდილობ თქვენი საიტიდან ამ ინფორმაციის გამოთხოვას, მაგრამ არ იგზავნება წერილი. სანამ მოქალაქეს მოთხოვთ, რომ ვებგვერდიდან მოგწეროთ, სისტემა უნდა იყოს გამართული. ამიტომ გთხოვთ, გადმომიგზავნოთ ამ იმეილზე, მოთხოვნილი ინფორმაცია.

მადლობა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე