საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2023 წლებში საზღვარგარეთის კურსებზე, სამინისტროს მიერ დაფინანსებული თანამშრომლების რაოდენობა. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- კურსის დასახელება
- თანამშრომლის პოზიცია
- თანამშრომლის რაოდენობა
- ხარჯი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Info Culture, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

  • Attachment

    OutlookEmoji 1652707332698ae3d8be4 e6dc 43cf ac0b 92dbd0baf0d6.png

    20K Download

მოგესალმებით,
 
თქვენი წერილი მიღებულია. რეგისტრაციის   N 13953
 
პატივისცემით,

[1]1652707332698

მისამართი: სანაპიროს ქ. 4, თბილისი 0108, საქართველო

ცხელი ხაზი: (+995) (032) 202 22 29

ელ-ფოსტა: [2][საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ელენე ნოდია <[მოთხოვნის #1949 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, April 21, 2023 2:35:25 PM
To: Info Culture
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და
ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები
- 2013-2023 წწ
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2023 წლებში საზღვარგარეთის კურსებზე, სამინისტროს მიერ დაფინანსებული
თანამშრომლების რაოდენობა. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- კურსის დასახელება
- თანამშრომლის პოზიცია
- თანამშრომლის რაოდენობა
- ხარჯი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან
კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1949 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers

Maia Kuprashvili, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

 

გიგზავნით წერილს სამინისტროდან. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტუროთ.

 

პატივისცემით,

 

 

 

 

პატივისცემით,

 

[1]cid:image003.png@01D9694F.2B10BB70

 

მაია კუპრაშვილი

ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)
მისამართი: სანაპიროს ქ. 4, თბილისი 0108, საქართველო

მობილური: (+995) 599340747

ელ-ფოსტა: [2][ელ-ფოსტა]

 

References

Visible links
2. mailto:[ელ-ფოსტა]