2022 წლის ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი

ნინომ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საჯარო სამსახურის ბიურო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო სამსახურის ბიუროში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის შერჩეულ პარლამენტართა ქონების მონიტორინგის მიხედვით ფინანსური დეკლარაციის შევსებისას ყველაზე მეტი, 8 დარღვევა აღმოაჩნდა ვასილ ჩიგოგიძეს.

გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია, რა ღირებულების ქონება არ მიუთითა დეკლარაციაში ვასილ ჩიგოგიძემ. რა ღირებულების/ტიპის უძრავ/მოძრავი ქონება და რა საბანკო ანგარიშები ვერ მოხვდა დეკლარაციაში, რა ცდომილებაა მის მიერ წარდგენილ საბანკო ანგარიშებში, რა სამეწარმეო საქმიანობა, ერთჯერადი ხარჯები/გასავლები და ხელშეკრულებები ვერ მოხვდა დეკლარაციაში.

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

პატივისცემით,

ნინო აფაქიძე

info, საჯარო სამსახურის ბიურო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება,

პატივისცემით,

[1]https://ci3.googleusercontent.com/mail-s... სსიპ - საჯარო
სამსახურის
  ბიურო | LEPL -
CIVIL SERVICE
[2]https://ci3.googleusercontent.com/mail-s... BUREAU OF GEORGIA
  [3]https://ci3.googleusercontent.com/mail-s... მისამართი:
  [4]https://ci3.googleusercontent.com/mail-s... საქართველო,
ქ.თბილისი, პავლე
ინგოროყვას ქ.N7,
0114 | Address: 7
Ingorokva str.
0114, Tbilisi,
Georgia 
Tel:  +995 32 219
27 27  

[5]www.csb.gov.ge
შეტყობინება განკუთვნილია მხოლოდ იმ პირისთვის ან ერთეულისთვის, რომელსაც ის მიემართება და შეიძლება შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.
 თუ ის შეცდომით მიიღეთ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ გამგზავნს და/ან წაშალოთ შეტყობინება. / The information transmitted is intended only for the person or
entity to which it is addressed and may contain confidential information. If you received this in error, please contact the sender and/or delete
it.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Tea Samchkuashvili
Sent: Wednesday, June 28, 2023 9:05:53 AM
To: info
Subject: FW: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის ქონებრივი
დეკლარაციების მონიტორინგი
 

პატივისცემით,

        
თეა სამჭკუაშვილი | TEA SAMTCHKUASHVILI ადმინისტრაციული დეპარტამენტის
მთავარი სპეციალისტი | CHIEF SPECIALIST OF ADMINISTRATION DEPARTMENT
საჯარო სამსახურის ბიურო | CIVIL SERVICE BUREAU OF GEORGIA
Office:  +995 32 219 27 27  (131)
Mobile: +995 558 272 727
[6]www.csb.gov.ge

ციტატირებული სექციების ჩვენება