საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული ადამიანების სტატისტიკა

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოში არსებული ყველა საჯარო დაწესებულებაში (სამინისტრო, საკრებულო, მერია,სსიპ-ი) დასაქმებული ადამიანების სტატისტიკა, რომ მოიცავდეს დაწესებულების სახელს, დაწესებულებაში დასაქმიანებული ადამიანების ასაკს და სქესს. 2020, 2021, 2022 წლების.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, pdf..)

Პატივისცემით,
ირაკლი ჭუმბურიძე

info, საჯარო სამსახურის ბიურო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება

[1]https://ci3.googleusercontent.com/mail-s... სსიპ - საჯარო
სამსახურის
  ბიურო | LEPL -
CIVIL SERVICE
[2]https://ci3.googleusercontent.com/mail-s... BUREAU OF GEORGIA
  [3]https://ci3.googleusercontent.com/mail-s... მისამართი:
  [4]https://ci3.googleusercontent.com/mail-s... საქართველო,
ქ.თბილისი, პავლე
ინგოროყვას ქ.N7,
0114 | Address: 7
Ingorokva str.
0114, Tbilisi,
Georgia 
Tel:  +995 32 219
27 27  

[5]www.csb.gov.ge
შეტყობინება განკუთვნილია მხოლოდ იმ პირისთვის ან ერთეულისთვის, რომელსაც ის მიემართება და შეიძლება შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.
 თუ ის შეცდომით მიიღეთ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ გამგზავნს და/ან წაშალოთ შეტყობინება. / The information transmitted is intended only for the person or
entity to which it is addressed and may contain confidential information. If you received this in error, please contact the sender and/or delete
it.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: chumbur <[6][მოთხოვნის #1144 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, October 25, 2022 2:49 PM
To: Tea Samchkuashvili
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული
ადამიანების სტატისტიკა
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოში არსებული ყველა საჯარო დაწესებულებაში (სამინისტრო, საკრებულო,
მერია,სსიპ-ი) დასაქმებული ადამიანების სტატისტიკა, რომ მოიცავდეს
დაწესებულების სახელს, დაწესებულებაში დასაქმიანებული ადამიანების ასაკს და
სქესს. 2020, 2021, 2022 წლების.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით
(Excel, csv, pdf..)

Პატივისცემით,
ირაკლი ჭუმბურიძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[7][მოთხოვნის #1144 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [8][ელ-ფოსტა]
[9]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[10]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გიდასტურებთ მონაცემების მიღებას,
მადლობა ინფორმაციისთვის,

პატივისცემით,
ირაკლი