არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - მირანდა თეთრაძე, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.

რუსეთის მოქალაქეებზე საქართველოში რეგისტრირებული უძრავი ქონება და რუსეთის მოქალაქეების მიერ შეძენილი ქონება, 2022 წლის სტატისტიკა

ვუცდით მომხმარებელს - მირანდა თეთრაძე, რომ ბოლო პასუხები წაიკითხოს და მათი სტატუსი განაახლოს.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: რუსეთის მოქალაქეებზე რეგისტრირებული უძრავი ქონება და რუსეთის მოქალაქეების მიერ შეძენილი ქონების 2022 წლის სტატისტიკა, ჩაშლილი შემდეგნაირად:

- თვე
- რეგისტრირებული უძრავი ქონების რაოდენობა
- შეძენილი ქონების რაოდენობა

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

nato kariauli, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

12 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა

  საჯარო რეეტრის ერ. სააგენტოს საქმისწარმოების სამსახურში შემოსული თქვენი
წერილი, გავატარეთ, მიენიჭა ნომერი N

           

KA011715860574723 და დაეწრა შესაბამის სამსახურს შესასრულებლად.

 

 

[1]image002პატივისცემით / Respectfully

 

ნატო კარიაული / nato kariauli

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი / Chief Specialist of Record Managment  Service of
Administration Department

  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო / National Agency of Public Registry

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო / Ministry of Justice of Georgia

 

[2]image004+995 558 10 24 59

 

[3]image006+995 2 911 868 

 

[4][ელ-ფოსტა]

 

[5]image010საქართველო, თბილისი 0114, ვახტანგ გორგასლის ქ. №22,

22.Vakhtang Gorgasali str. 0114 Tbilisi, Georgia

 

  
[6]cid:image022.png@01D7A970.B5BAABA0[7]cid:image023.png@01D7A970.B5BAABA0

   [8]cid:image024.png@01D7A970.B5BAABA0

   
[9]cid:image025.png@01D7A970.B5BAABA0   [10]cid:image026.png@01D7A970.B5BAABA0   [11]cid:image027.png@01D7A970.B5BAABA0

 

References

Visible links
9. https://www.facebook.com/NAPR.gov.ge
10. https://www.linkedin.com/company/nationa...
11. https://www.youtube.com/user/NaprGeo

არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - მირანდა თეთრაძე, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.