ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა

ელენე ფანჩმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ფანჩ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: თუ იქნება შესაძლებელი, რომ მომაწოდოთ თქვენს მიერ დამუშავებული ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების რაოდენობა 2019 წლიდან 2023 წლის ჩათვლით და თითოეული წლის რაოდენობა ცალ-ცალკე რომ იყოს, ანუ 2019-ში, 2020-ში და ა.შ ცალცალკე რა რაოდენობის ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრის განაცხადია შემოსული 2023 წლის ჩათვლით? ვორდის ან ექსელის ფორმით (რომელიც თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი იქნება).

პატივისცემით,

ელენე ფანჩ

ელენე ფანჩ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, წერილი გადასცეთ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

მოვითხოვ გასაუბრებას ადმინისტრაციული ორგანოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირთან. გასაუბრება შეეხება განცხადებას - 'ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა'.

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის დადგენილი ვადები დასრულებულია და კვლავ ველოდები თქვენს უკუკავშირს.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სრული ისტორია და მიმოწერა ხელმისაწვდომია აღნიშნულ ბმულზე: http://askgov.ge/ka/request/administraci...

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე

ელენე ფანჩ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

განცხადების - 'ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა' საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის დადგენილი ვადები დასრულებულია და კვლავ ველოდები თქვენს უკუკავშირს.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სრული ისტორია და მიმოწერა ხელმისაწვდომია აღნიშნულ ბმულზე: https://askgov.ge/ka/request/administrac...

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე

info, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

9 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

 

გთხოვთ იხილოთ თანდართული დოკუმენტაცია.

 

 

 

 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო / National Agency of Public Registry

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო / Ministry of Justice of Georgia

 

[1]image006+995 2 911 868 

 

[2]image010საქართველო, თბილისი 0114, ვახტანგ გორგასლის ქ. №22,

22.Vakhtang Gorgasali str. 0114 Tbilisi, Georgia

 

  [3]WhatsApp Image 2021-12-07 at 6.41.41 PM
1[4]cid:image023.png@01D7A970.B5BAABA0

   [5]cid:image024.png@01D7A970.B5BAABA0

   
[6]cid:image025.png@01D7A970.B5BAABA0   [7]cid:image026.png@01D7A970.B5BAABA0   [8]cid:image027.png@01D7A970.B5BAABA0

 

 

 

References

Visible links
6. https://www.facebook.com/NAPR.gov.ge
7. https://www.linkedin.com/company/nationa...
8. https://www.youtube.com/user/NaprGeo