მხარჯავი დაწესებულებების რაოდენობა

ელენე ფანჩმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ფინანსთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ფანჩ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ფინანსთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: რამდენი მხარჯავი დაწესებულებაა საქართველოში 2023 წლის მონაცემებით?

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე

info@mof.ge, ფინანსთა სამინისტრო

მოგესალმებით,
თქვენი წერილის რეგისტრაციის ნომერია-60875/01.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ციტატირებული სექციების ჩვენება

beqa.chkhaidze, ფინანსთა სამინისტრო

3 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო ელენე,

 

გაცნობებთ, რომ თქვენს განცხადებაზე მომზადდა შესაბამისი პასუხი და
გამოგეგზავნათ თქვენს მიერ მითითებულ იურიდიულ მისამართზე. ფოსტის
თანამშრომელმა გზავნილზე აღნიშნა, რომ მისამართი არის არასრული/არსწორი.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს უკან დაბრულებულ
წერილს გიგზავნით ელ-ფოსტის საშვალებით.

 

გთხოვთ დაადასტუროთ ელ ფოსტის მირება.

 

პატივისცემით,

 

 

[1]Untitled-1 გორგასლის ქ. N16
ბექა ჩხაიძე 0114, თბილისი
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის +995 (32) 2 26 1407
უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის
პორაქტიულ გამოქვეყნებაზე
პასუხისმგებელი პირი
[2]cid:image002.png@01D65C28.FD496060 +995 (599) 53 08 80
[3][ელ-ფოსტა]
[4]www.mof.ge

 

 

References

Visible links
3. mailto:[ელ-ფოსტა]
4. http://www.mof.ge/