საჯარო დაწესებულება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

3 მოთხოვნა
პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემები ხელყოფის შემთხვევები მოგესალმებით, გიდასტურებთ მეილის მიღებას. (995 32) 2421000 www.pdps.ge | [პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა] 0105,  საქართ...
საჯარო დაწესებულება: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
გამოტანილია განმცხადებლის მიერ.
ელექტრონულ კომერციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული დარღვევები მოგესალმებით, გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმადლობთ მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ლიზი გოგოლაძე

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული
ბიომეტრიული მონაცემების შენახვა მოგესალმებით, გიდასტურებთ მიღებას. (995 32) 2421000 (110) | www.pdps.ge | [პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა] 0105, საქა...
საჯარო დაწესებულება: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?