პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემები ხელყოფის შემთხვევები

ეს განცხადება უკან გამოითხოვა ავტორმა. მიზეზი, შესაძლოა ქვემოთ, მიმოწერაში იხილო.

მოგესალმებით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე, იმ შემთხვევების სტატისტიკა, როდესაც დაირღვა პირის პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება ან გასაჯაროვდა მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია, ჩაშლილი წლებისა და დაზარალებული პირის სქესის მიხედვით.

ასევე, გთხოვთ ცალკე ფაილად გამომიგზავნოთ შემთხვევები, როდესაც დაზარალებული პირი იყო პოლიტიკოსი, აქტივისტი ან სხვა საჯარო ფიგურა.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

office, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ მეილის მიღებას.

(995 32) 2421000
www.pdps.ge | [პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
0105,  საქართველო, თბილისი, ნ. ვაჩნაძის ქ. N 7
      

შეტყობინება კონფიდენციალურობის შესახებ: წინამდებარე წერილი კონფიდენციალურია და განკუთვნილია მხოლოდ წერილში მითითებული პიროვნების ან ორგანიზაციისათვის. თუ წერილი თქვენთვის არ არის განკუთვნილი, დაუშვებელია მისი შინაარსის გამჟღავნება, გავრცელება ან მის შინაარსზე დაყრდნობით ნებისმიერი ქმედების განხორციელება. თუ თქვენ შეცდომით მიიღეთ წინამდებარე წერილი, გთხოვთ, აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოთ ამავე წერილის გამომგზავნს.

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს,

გთხოვთ, ჩემ მიერ 26 ოქტომბერს გამოგზავნილი განცხადება ("პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემები ხელყოფის შემთხვევები") გააუქმოთ. ბოდიშს გიხდით შექმნილი გაუგებრობისთვის.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე

office, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ მეილის მიღებას.

(995 32) 2421000
www.pdps.ge | [პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
0105,  საქართველო, თბილისი, ნ. ვაჩნაძის ქ. N 7
      

შეტყობინება კონფიდენციალურობის შესახებ: წინამდებარე წერილი კონფიდენციალურია და განკუთვნილია მხოლოდ წერილში მითითებული პიროვნების ან ორგანიზაციისათვის. თუ წერილი თქვენთვის არ არის განკუთვნილი, დაუშვებელია მისი შინაარსის გამჟღავნება, გავრცელება ან მის შინაარსზე დაყრდნობით ნებისმიერი ქმედების განხორციელება. თუ თქვენ შეცდომით მიიღეთ წინამდებარე წერილი, გთხოვთ, აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოთ ამავე წერილის გამომგზავნს.

ციტატირებული სექციების ჩვენება