საჯარო დაწესებულება

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-9423115136 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლა...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქედის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-9423115139 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლა...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-9423115134 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლა...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქედის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ საქართველოს მოქალაქეს ელენე ნოდიას ელ-ფოსტა:[1][მოთხოვნის #2501 ელ-ფოსტა] References Visible links 1. mailto:[ელ-ფოსტა] წერილის ნომერი: 94-942316...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინში
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მირანდა თეთრაძეს წერილის ნომერი: 94-942316629 თარიღი: 15/06/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილისი ვ. გორგასალი...

Attachment 2013 2023.xlsx Attachment 2020 2021 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქედის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-942316649 თარიღი: 15/06/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლად...

Attachment .xlsx Attachment .xl.xlsx Attachment ..xlsx

This request has 11 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქედის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-942314477 თარიღი: 24/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლად...

Attachment 2015 2022.xlsx Attachment .xlsx Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქედის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, კვლავ ველოდები მოთოხვნილ ინფორმაციას. კანონით გათვალისწინებული ვადები უკვე დიდი ხანია გავიდა. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი არაფრის вт, 16 мая 2023 г. в 11:56, ელენე ნოდია <[1][მოთხოვნის #2397 ელ-ფოსტა]>: გიდასტურებთ მიღებას. დიდი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პა...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019-2023 წწ. აქართველოს კანონი ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ  ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახე...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
უარყოფილია.
ქედის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-9423115137 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლა...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქედის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-9423115140 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლა...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქედის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-942311628 თარიღი: 26/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლად...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქედის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, ქედის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?