ქედის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას ქედის მუნიციპალიტეტის მერია საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი იღებდა მონაწილეობას. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- პროექტის დასახელება
- რეგიონი/მუნიციპალიტეტი
- ტენდერში კომპანიის დასახელება
- გაიმარჯვა ტენდერში თუ ახლიდან გამოცხადდა ტენდერი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

KEDA KANCELARIA, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

გთხოვთ, სურათის ნაცვლად კალმით შეასრულოთ ხელწერა და ისე გამოაგზავნოთ
წერილი

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომწეროთ სზაკ-ის რომელი მუხლის სარფუძველზე მთხოვთ სველ ხელმოწერას. გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

KEDA KANCELARIA, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

საქართველოს კანონი ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო
მომსახურების შესახებ  ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო
მომსახურების შესახებ   მუხლი 3. თუ ფიზიკური პირი ან კერძო სამართლის
იურიდიული პირი ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთობისას კომუნიკაციის
ელექტრონულ ფორმას აირჩევს და მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი ხელმოწერას
ან/და შტამპს საჭიროებს, სავალდებულოა ამ დოკუმენტზე კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის
დასმა.
რადგან სველ ხელწერას ვერ აკეთებთ ამიტომ გთხოვთ გაითვალისწინოთ და  წერილი
გამოაგზა ელექტრონული ხელწერით ან დედანი ფოსტით, რათა მოხდეს წერილის
დარეგისტრირება კანცელარიაში.

 

 

вт, 18 апр. 2023 г. в 18:08, მირანდა თეთრაძე
<[1][მოთხოვნის #1803 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომწეროთ სზაკ-ის რომელი მუხლის სარფუძველზე მთხოვთ სველ
ხელმოწერას. გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

როცა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას ეხება საქმე, სზაკი-ის მიხედვით ხდება ხელმძრვანელობა.

მუხლი 78. განცხადების შინაარსი
1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;
გ) მოთხოვნას;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას;

სზაკ-ში არ არის მოთხოვნილი მხოლოდ ხელმოწერა და არ არის დაკონკრეტებული რა ფორმით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი. არცერთ სხვა დაწესებულებასთან მსგავსი პრობლემა არ შემქმნია.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

KEDA KANCELARIA, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

დ) პუნქტში წერია განმცხადებლის ხელმოწერასო
დამისაბუთეთ რომ paint-ში შესრულებული ნახატი თქვენს ხელწერას წამოადგენს და
მივიღებთ
ср, 19 апр. 2023 г. в 15:05, მირანდა თეთრაძე
<[1][მოთხოვნის #1803 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,

როცა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას ეხება საქმე, სზაკი-ის მიხედვით ხდება
ხელმძრვანელობა.

მუხლი 78. განცხადების შინაარსი
1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს
განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;
გ) მოთხოვნას;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას;

სზაკ-ში არ არის მოთხოვნილი მხოლოდ ხელმოწერა და არ არის დაკონკრეტებული რა
ფორმით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი. არცერთ სხვა
დაწესებულებასთან მსგავსი პრობლემა არ შემქმნია.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

თქვენ რასაც "paint-ში შესრულებული ნახატს" უწოდებთ, მსოფლიო პრაქტიკაა და არცერთ საჯარო უწყებას ამაზე პრობლემა არ აქვს, მათ შორის არც საქართველოში. საიტზე ხდება ხელმოწერა დ აისე გეგზავნებათ განცხადება. ამასთან კანონში არსად წერია რომ კალმით შესრულებული ხელმოწერაა საჭირო.

გთხოვთ, თქვენზე უფრო კომპეტენტურ ადამიანთან გაიარეთ ეს საკითხი და დაარეგისტრირეთ ჩემი განცხადება.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

KEDA KANCELARIA, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

რადგანაც არ გაქვთ საშუალება წერილზე შეასრულოთ საქართველოს კანონი
ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო
 მომსახურების შესახებ  კანონის შესაბამისად მოთხოვნა, გამონაკლისის დაშვებით
მიღებულია რეგისტრაციაში

19/94231106-94
20.04.2023 09:49
გთხოვთმომავალშიგაითვალისწინოთ

ср, 19 апр. 2023 г. в 18:28, მირანდა თეთრაძე
<[1][მოთხოვნის #1803 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,

თქვენ რასაც "paint-ში შესრულებული ნახატს" უწოდებთ, მსოფლიო პრაქტიკაა და
არცერთ საჯარო უწყებას ამაზე პრობლემა არ აქვს, მათ შორის არც
საქართველოში. საიტზე ხდება ხელმოწერა დ აისე გეგზავნებათ განცხადება.
ამასთან კანონში არსად წერია რომ კალმით შესრულებული ხელმოწერაა საჭირო.

გთხოვთ, თქვენზე უფრო კომპეტენტურ ადამიანთან გაიარეთ ეს საკითხი და
დაარეგისტრირეთ ჩემი განცხადება.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობა, რეგისტრაციისთვის.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

KEDA KANCELARIA, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

მირანდა თეთრაძეს

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება, რომლელზეც კანონით განკუთვნილი მიწოდების დრო უკვე ამოგეწურათ. გმადლობთ.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

KEDA KANCELARIA, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

საჯარო ინფორმაციაზე  გამცემ  სამსახურს აწერია თქვენი განცხადება
ср, 10 мая 2023 г. в 13:26, მირანდა თეთრაძე
<[1][მოთხოვნის #1803 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება,
რომლელზეც კანონით განკუთვნილი მიწოდების დრო უკვე ამოგეწურათ. გმადლობთ.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

კვლავ ველოდები მოთოხვნილ ინფორმაციას. კანონით გათვალისწინებული ვადები უკვე დიდი ხანია გავიდა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე