ქედის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ

მოთხოვნა დაზუსტების მოლოდინშია. თუ შენ ხარ მომხმარებელი ელენე ნოდია, გთხოვთ შესვლა საპასუხო წერილის გაგზავნა.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2023 წლებში სწრაფი წესით, კონკურსის გარეშე განხოციელებული შესყიდვები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- პროექტის დასახელება
- შემსრულებელი კომპანიის დასახელება

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

KEDA KANCELARIA, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

საქართველოს მოქალაქეს ელენე ნოდიას
ელ-ფოსტა:[1][მოთხოვნის #2501 ელ-ფოსტა]

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]