ქუთაისში მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების სტატისტიკა

ელენე ხაჭაპურიძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ხაჭაპურიძე

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს

მოგესალმებით,

გთხოვთ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისი 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის სახით გასცეთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. 2003 წლიდან 2022 წლის ივლისის ჩათვლით, წლების მიხედვით, რამდენი მრავალსართულიანი ბინის/სახლის მშენებლობაზე გასცა მერიის შესაბამისმა სამსახურმა ნებართვა. გთხოვთ მოგვაწოდოთ ნებართვების ასლები, სადაც მითითებული იქნება პროექტების ადგილმდებარეობა და სართულების რაოდენობა.

2. რამდენი განცხადებაა შემოსული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამჟამად მრავალსართულიანი ბინის/სახლის მშენებლობაზე, რომელიც ჯერ არ განხილულა და ნებართვა გაცემული არაა.

3. 2003 წლიდან 2022 წლის ივლისის ჩათვლით, წლების მიხედვით, რამდენია ისეთი განცხადება მრავალსართულიანი ბინის/სახლის მშენებლობაზე, რომელიც მერიამ არ დააკმაყოფილა და ნებართვა არ გასცა. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიგვითითოთ უარის თქმის მიზეზი.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია გასცეთ ელექტრონული ფორმით.

პატივისცემით,

ელენე ხაჭაპურიძე

Contact Kutaisi, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

  • Attachment

    OutlookEmoji 165184150076010c02e30 f261 46cb b68e 8f952e9892da.png

    15K Download

მოგესალმებით,

თქვენი განცხადების რეგისტრაციის ნომერია:19/4422221413-44

პატივისცემით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალტეტის მერია
[1]1651841500760

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ელენე ხაჭაპურიძე <[მოთხოვნის #884 ელ-ფოსტა]>
Sent: 09 August 2022 17:57:07
To: Contact Kutaisi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ქუთაისში მაღალსართულიანი კორპუსების
მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების სტატისტიკა
 
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს

მოგესალმებით,

გთხოვთ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისი 37-ე, 38-ე და მე-40
მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის სახით გასცეთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. 2003 წლიდან 2022 წლის ივლისის ჩათვლით, წლების მიხედვით, რამდენი
მრავალსართულიანი ბინის/სახლის მშენებლობაზე გასცა მერიის შესაბამისმა
სამსახურმა ნებართვა. გთხოვთ მოგვაწოდოთ ნებართვების ასლები, სადაც
მითითებული იქნება პროექტების ადგილმდებარეობა და სართულების რაოდენობა.

2. რამდენი განცხადებაა შემოსული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამჟამად
მრავალსართულიანი ბინის/სახლის მშენებლობაზე, რომელიც ჯერ არ განხილულა და
ნებართვა გაცემული არაა.

3. 2003 წლიდან 2022 წლის ივლისის ჩათვლით, წლების მიხედვით, რამდენია ისეთი
განცხადება მრავალსართულიანი ბინის/სახლის მშენებლობაზე, რომელიც მერიამ არ
დააკმაყოფილა და ნებართვა არ გასცა. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ,
მიგვითითოთ უარის თქმის მიზეზი.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია გასცეთ ელექტრონული ფორმით.

პატივისცემით,

ელენე ხაჭაპურიძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #884 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[2]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[3]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
3. http://askgov.ge/ka/help/officers

architectureagency, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,  თქვენი 2022 წლის 9 აგვისტოს N19/4422221413-44
განცხადებასთან დაკავშირებით გიგზავნით დოკუმენტაციას დანართო იხილეთ
ელექტრონულ ბმულზე. [1]https://we.tl/t-tmyWwCaCsD
გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.
პატივისცემით,

References

Visible links
1. https://we.tl/t-tmyWwCaCsD