რეკლამა და მედია

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

ავთანდილ ზარნაძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სსიპ იუსტიციის სახლის მიერ 01.01.2023 წლიდან - 01.04.2023 წლამდე სარეკლამო რგოლების განთავსების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ.

პატივისცემით,

ავთანდილ ზარნაძე