გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად განხორციელებული ინიციატივების სტატისტიკა

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე განხორციელებული ინიციატივების სტატისტიკა, რომლებიც ემსახურებოდა კლიმატის ცვლილებებისა და სხვა გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას, ჩაშლილი წლებისა და რეგიონების მიხედვით.

გთხოვთ, ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

მოგესალმებით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება და მომწეროთ 27 სექტემბერს გამოგზავნილი განცხადების რეგისტრაციის ნომერი - "გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად განხორციელებული ინიციატივების სტატისტიკა".

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

INFO EIEC, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

მიმდინარე წლის 27 სექტემბრის წერილის პასუხად გიგზავნით ინფორმაციას დანართის სახით სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის კომპეტენციის ფარგლებში.

გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება.

პატივისცემით,

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმადლობთ სრულყოფილად მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე