განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი

ელენე ნოდიამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2023 წლებში განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- არსებული თანამშრომლების რაოდენობა
- გათავისუფლებულ თანამშრომელთა პოზიციები
- გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა
- გათავისუფლების მიზეზი (კანონმდებლობიდან გამომდინარე)

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Gardabani Kancelaria,

 თქვენი წერილი დარეგისტრირდა ნომერი: 19/182310839-18 თარიღი: 18.04.2023
15:59  

gardabani kancelaria,

2 თანდართული დოკუმენტი

--
გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილება

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

წერილში ასევე მოთხოვნილი მქონდა გათავისუფლებულ თანამშრომელთა პოზიციებისა და გათავისუფლების მიზეზის მითითებაც. გთხოვთ, სრულად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Gardabani Kancelaria,

მოგესალმებით, გთხოვთ მიუთითედ ადრესატი და დააფიქსირეთ ხელმოწერა
პარ, 21 აპრ. 2023, 18:01-ში ელენე ნოდია-მა
<[1][მოთხოვნის #1762 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,

მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

წერილში ასევე მოთხოვნილი მქონდა გათავისუფლებულ თანამშრომელთა პოზიციებისა
და გათავისუფლების მიზეზის მითითებაც. გთხოვთ, სრულად გამომიგზავნოთ
მოთხოვნილი ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

ციტატირებული სექციების ჩვენება