საჯარო დაწესებულება

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

10 მოთხოვნა
ვარ სამართალმცოდნეობის მაგისტრანტი მოგესალმებით, მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებებთან დაკავშირებულ საკი...
საჯარო დაწესებულება: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: შალვა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმებული სოციალურად დაუცველი პირების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: მარიამ ტიტვინიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დასაქმებულთა რაოდენობა საქართველოს მასშტაბით მოგესალმებით, ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენი მომართვის საფუძველად, გაცნობებთ, რომ ინფორმაციის გამოსათხოვად საჭიროა, სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფ...
საჯარო დაწესებულება: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: sopo თარიღი: .
უარყოფილია.
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენი მომართვის საფუძველად, გაცნობებთ, რომ ინფორმაციის გამოსათხოვად საჭიროა, სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფ...
საჯარო დაწესებულება: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარტოხელა მშობლების დასაქმების შემთხვევათა რაოდენობა მოგესალმებით, ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენი მომართვის საფუძველზე გაცნობებთ, იმისათვის, რომ თქვენი წერილი გატარდეს ჩვენს ელექტრონულ კანცელარიაში საჭიროა,...
საჯარო დაწესებულება: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: lana თარიღი: .
უარყოფილია.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა დასაქმების სტატისტიკა ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენი მომართვის საფუძველად, გაცნობებთ, რომ ინფორმაციის გამოსათხოვად საჭიროა, სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირ...
საჯარო დაწესებულება: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვანი და სტუდენტების დასაქმება მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პროფესიული კურსების დასრულების შედეგად დასაქმებულ პირთა სტატისტიკა მადლობა გამოთხოვილი ინფორმაციის სრულად მოწოდებისთვის. პატივისცემით, მილანა

Attachment .xlsx Attachment .xlsx Attachment 2.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული
დასაქმებული მარტოხელა მშობლების სტატისტიკა მადლობა ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მილანა

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პროფესიული განათლება და დასაქმება მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე: 1) რამდენად ასაქმებს სააგენტო პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებულებს და თუ გაქვთ ბოლ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: მაკა ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?