დასაქმებული მარტოხელა მშობლების სტატისტიკა

მილანამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დასაქმებული მარტოხელა მშობლების სტატისტიკა 2017-2021 წლებში, ჩაშლილი:
- ასაკის
- სქესის
- რეგიონის
- დასაქმების სფეროს მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა

გთხოვთ, დამიდასტუროთ განცხადების მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა

Info Sesa, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

მოგესალმებით,

ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენი მომართვის საფუძველად, გაცნობებთ, რომ თქვენი
განცხადებები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე გატარებული შემდეგი ნომრებით:
216622; 216553. 

პატივისცემით,

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #942 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, August 22, 2022 12:59:42 PM
To: Info Sesa
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - დასაქმებული მარტოხელა მშობლების
სტატისტიკა
 
გთხოვთ, დამიდასტუროთ განცხადების მიღება და მომწეროთ განცხადების
რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #942 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[1]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/help/officers

გამარჯობა,

გთხოვთ, მომწეროთ რა ეტაპზეა ჩემი 216622; 216553 ნომრით რეგისტრირებული განცხადების დამუშავების პროცესი, რადგან საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება ხვალ გეწურებათ.

პატვისცემით,
მილანა

Info Sesa, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

1 თანდართული დოკუმენტი

 

ქალბატონო მილანა,

 

თქვენი N216622 და N216553 განცხადებების თანახმად გიგზავნით სსიპ დასაქმების
ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ განხორციელებული
მომზადება-გადამზადების პროგრამის ფარგლებში მოთხოვნილ
ინფორმაციას(იხ.დანართი 1)

ასევე კომპეტენციის ფარგლებში გაცნობებთ, რომ სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო დღეის მდგომარეობით არ აწარმოებს წერილში მოთხოვნილი
სტატუსის მქონე პირების (დასაქმებული მარტოხელა მშობლების) შესახებ
სტატისტიკურ ინფორმაციას.

 

დანართი:1 ფაილი

 

პატივისცემით,

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #942 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, August 29, 2022 11:56:18 AM
To: Info Sesa
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - დასაქმებული მარტოხელა მშობლების
სტატისტიკა
 
გამარჯობა,

გთხოვთ, მომწეროთ რა ეტაპზეა ჩემი 216622; 216553 ნომრით რეგისტრირებული
განცხადების დამუშავების პროცესი, რადგან საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო
ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება ხვალ გეწურებათ.

პატვისცემით,
მილანა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

Info Sesa, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მადლობა ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,
მილანა