ჭიათურის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა და შრომის ანაზღაურება

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

თამუნა ქიმაძე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს

გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება „აი, ფაქტის“ჟურნალისტის, თამუნა ქიმაძის

განცხადება

გთხოვთ, ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ ვადაში მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა და მათი შრომის ანაზღაურება 2015- 2021 წლებში (გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ჩაშლილად)
2. ჭიათურის მერიის მიერ დაარსებული იურიდიული პირების (ააიპების) რაოდენობა 2015-2021 წლებში, მათი დასახელება და თითოეულში დასაქმებულთა რაოდენობა (გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ჩაშლილად).
3. მერიის მიერ დაარსებული იურიდიული პირების (ააიპების) ფუნქცია-დანიშნულება, მათთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები, დასაქმებულთა რაოდენობა და შრომის ანაზღაურებაზე გათვალისწინებული ხარჯები 2015-2021 წლებში.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ.) ელ. ფოსტის მეშვეობით.

პატივისცემით,
თამუნა ქიმაძე