ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები

ანამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია.

მოგესალმებით,

ჭიათურის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში საერთაშორისო ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული მუნიციპალური პროექტები, მათი ბიუჯეტები, ათვისებული და აუთვისებელი ხარჯები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- დამფინანსებელი ორგანიზაცია
- პროექტის ბიუჯეტი
- ათვისებული თანხები
- აუთვისებელი თანხები
- მიმართულებები, სადაც ვერ მოხდა განსაზღვრული თანხის ათვისება

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,

ანა

Chiatura Contact, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალბატონო ანა,
განმეორებით გწერთ, გთხოვთ წერილები გადმოაგზავნეთ ცოცხალი ხელმოწერით და
პირადობის ასლით, ასეთი ფორმით წერილებს სისტემაში ვერ გავატარებთ.
კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე:
577 01 77 76-ნანა ბიწაძე- საქმის წარმოების განყოფილება.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ვისგან: ანა <[მოთხოვნის #1639 ელ-ფოსტა]>
გაგზავნილი: ოთხშაბათი, 12 აპრილი, 2023 20:22:49
ვის: Chiatura Contact
თემა: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში
2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული
პროექტები
 
მოგესალმებით,

ჭიათურის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ
პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში საერთაშორისო ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ
დაფინანსებული მუნიციპალური პროექტები, მათი ბიუჯეტები, ათვისებული და
აუთვისებელი ხარჯები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- დამფინანსებელი ორგანიზაცია
- პროექტის ბიუჯეტი
- ათვისებული თანხები
- აუთვისებელი თანხები
- მიმართულებები, სადაც ვერ მოხდა განსაზღვრული თანხის ათვისება

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან
კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,

ანა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1639 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად, სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს განცხადებაში წარვადგინო:

ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
გ) მოთხოვნა;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის შემთხვევაში.

გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ პირადობის მოწმობის ასლის გამოგზავნას.

მადლობა,

პატივისცემით,

ანა მაღლაკელიძე

Chiatura Contact, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

კიდევ ერთხელ განგიმარტავთ, რომ მუნიციპალური სერვისების განვითარების
პროგრამაში, სადაც ხდება თქვენს მიერ გადმოგზავნილი განხადების
დარეგისტრირება, სასურველია განცხადებას ახლდეს პირადობის ასლი და ტელეფონის
ნომერი სადაც მიიღებთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერს.

ვინაიდან თქვენს განცხადებას  არ ახლავს ტელეფონის ნომერი და გსურთ
დარეგისტრირდეს აღნიშნული ფორმით , გიგზავნით განცხადებების რეგისტრაციის
ნომრებს. 19/722310948-72, 19/722310955-72, 19/722310957-72

განცხადებები დარეგისტრირებულია 2023 წლის 19 აპრილს.

 

პატივისცემით,

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ვისგან: ანა <[მოთხოვნის #1639 ელ-ფოსტა]>
გაგზავნილი: შაბათი, 15 აპრილი, 2023 21:39:49
ვის: Chiatura Contact
თემა: Re: პასუხი: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით
დაფინანსებული პროექტები
 
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ
პირს.

ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად,
სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს
განცხადებაში წარვადგინო:

ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს
განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
გ) მოთხოვნა;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის შემთხვევაში.

გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ პირადობის
მოწმობის ასლის გამოგზავნას.

მადლობა,

პატივისცემით,

ანა მაღლაკელიძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება