საჯარო დაწესებულება

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

18 მოთხოვნა
ინფრასტრუქტურული პროექტების ხელმეორე ჩატარების მიზეზები და გადახდილი თანხები მირანდა, გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილობით აღნიშნული მეილის მიღება.   გამომგზავნი: Shorena Gogoladze გაგზავნილია: ოთხშაბათი, 02 აგვისტო, 2023 09:02...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები     [1]Screenshot (86)   References Visible links წერილის ნომერი: 12-1223145105 თარიღი: 25/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი:...
საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია     [1]Screenshot (86)   References Visible links წერილის ნომერი: 12-1223117124 თარიღი: 27/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი:...

Attachment 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშევბული ხარვეზების გამო     [1]Screenshot (86)   References Visible links ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათი...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული მანქანების რაოდენობა წლების მიხედვით 2013-2023   წერილის ნომერი: 12-122315782 თარიღი: 06/06/2023 ადრესატი: ელისაბედი ქორიძე პირადი ნომერი: 01017048791 საქართველო, ქალაქი თბილისი, დიმიტრი უზნაძეს ქ...
საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ     [1]Screenshot (86)   References Visible links წერილის ნომერი: 12-1223150138 თარიღი: 30/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი:...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ახალციხის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, ვინაიდან ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის წერილები არ გბარდებათ ფოსტით, გთხოვთ, ყველა გადმოგზავნილ წერილზე მოგვწეროთ მეილის ჩაბარების დ...

Attachment 1.xlsx Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ     [1]Screenshot (86)   References Visible links წერილის ნომერი: 12-1223130144 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 0100...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ახალციხის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023     [1]Screenshot (86)   References Visible links წერილის ნომერი: 12-122312395 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 0...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ     [1]Screenshot (86)   References Visible links წერილის ნომერი: 12-1223123101 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი:...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, თქვენგან პასუხს კვლავ ველოდები. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე უკვე გავიდა. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი მოგესალმებით,  გთხოვთ, განცხადება წარმოადგინოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის-ირაკლი ლაზარაშვილის სახელზე, ამასთან განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს გან...
საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, ახალციხის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, ახალციხის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, ახალციხის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დაკავებული და თავისუფალ პოზიციები მერიაში მოგესალმებით,  გთხოვთ, განაცხადზე მოახდინოთ განმცხადებლის გვარის აღნიშვნა და დანართად პრადობის მოწმობის ასლის გადმოგზავნა, რათა შესაძლებლი იყოს წარმო...
საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?