საჯარო დაწესებულება

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

1 მოთხოვნა
დაკავებული და თავისუფალ პოზიციები მერიაში მოგესალმებით,  გთხოვთ, განაცხადზე მოახდინოთ განმცხადებლის გვარის აღნიშვნა და დანართად პრადობის მოწმობის ასლის გადმოგზავნა, რათა შესაძლებლი იყოს წარმო...
პასუხის გამომგზავნი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?