ახალციხის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ

წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი იღებდა მონაწილეობას. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- პროექტის დასახელება
- რეგიონი/მუნიციპალიტეტი
- ტენდერში კომპანიის დასახელება
- გაიმარჯვა ტენდერში თუ ახლიდან გამოცხადდა ტენდერი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ახალციხის მერია, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით,
 გთხოვთ, განცხადება წარმოადგინოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის-ირაკლი
ლაზარაშვილის სახელზე, ამასთან განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს განმცხადებლის
პირადობის მოწმობის ასლი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდება მისი
შემოსავალში მიღება
პატივისცემით,
ახალციხის მუნიციპაილტეტის მერია.
სამ, 18 აპრ. 2023, 15:29-ში მირანდა თეთრაძე-მა
<[1][მოთხოვნის #1755 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი
იღებდა მონაწილეობას. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- პროექტის დასახელება
- რეგიონი/მუნიციპალიტეტი
- ტენდერში კომპანიის დასახელება
- გაიმარჯვა ტენდერში თუ ახლიდან გამოცხადდა ტენდერი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით.
ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[2][მოთხოვნის #1755 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[3][ელ-ფოსტა]
[4]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[5]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. mailto:[ელ-ფოსტა]
4. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
5. http://askgov.ge/ka/help/officers

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომწეროთ კანონის მუხლები, რომლებიც მავალდებულებს კონკრეტული პირის სახელი და გვარის მითითებას "საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის" ნაცვლად და ასევე, პირადობის მოწმობის ასლის წარდგენას.

თუ ვერ მომწერთ ასეთ მუხლებს, გთხოვთ, განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი მომწეროთ, იმ თარიღით, როცა დაწერილი მაქვს განცხადება. 10 კალენდარული დღის ვადაში კი ველი მოთხოვნილ ინფორმაციას.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ახალციხის მერია, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში, საქმისწარმოება ხორციელდება მერის
სახელზე, საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირის სახელზე დელეგირება
საქმისწარეობასთან დაკავშირებით განხორციელებული არ არის. შესაბამისად თქვენი
განცახდებაც შემოსული უნდა იყოს ,მერის სახელზე. რაც შეეხება პირადობის
მოწმობის ასლის წარმოდგენას აღნიშნული საჭიროა განცხადების შესაბამისი
პროგრამაში რეგისტრაციის მიზნით. 
პატივისცემით,
ახალციხის მუნიციპაილტეტის მერია.
სამ, 18 აპრ. 2023, 17:42-ში მირანდა თეთრაძე-მა
<[1][მოთხოვნის #1755 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომწეროთ კანონის მუხლები, რომლებიც მავალდებულებს კონკრეტული
პირის სახელი და გვარის მითითებას "საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელი პირის" ნაცვლად და ასევე, პირადობის მოწმობის ასლის
წარდგენას.

თუ ვერ მომწერთ ასეთ მუხლებს, გთხოვთ, განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და
თარიღი მომწეროთ, იმ თარიღით, როცა დაწერილი მაქვს განცხადება. 10
კალენდარული დღის ვადაში კი ველი მოთხოვნილ ინფორმაციას.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

კანონის მუხლები არ მოგიწერიათ. გთხოვთ, მესაუბროთ კანონის ენით, სხვა შემთხვევაში უკანონოა თქვენი მოთხოვნა და ველოდები რეგისტრაციის ნომერს. გმადლობთ.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

ახალციხის მერია, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით,
კანონში არც ის არის დარეგულირებული რომ მეილზე მოწერილი დოკუმენტი
შემოსავალში უნდა მიიღოს ორგანიზაციამ. შეგიძლიათ ნებისმიერი სახის
განცხადების გამოგზავნა მოახდინოთ ფოსტის საშულაებით. 
პატივისცემით,
ახალციხის მუნიციპაილტეტის მერია.
სამ, 18 აპრ. 2023, 18:14-ში მირანდა თეთრაძე-მა
<[1][მოთხოვნის #1755 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,

კანონის მუხლები არ მოგიწერიათ. გთხოვთ, მესაუბროთ კანონის ენით, სხვა
შემთხვევაში უკანონოა თქვენი მოთხოვნა და ველოდები რეგისტრაციის ნომერს.
გმადლობთ.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, გაეცნოთ სზაკ-ის 37-ე მუხლს და შეასრულოთ თქვენზე კანონით დაკისრებული მოვალეობა. მომწერეთ რეგისტრაციის ნომერი და 10 კალენდარულ დღეში ველოდები ინფორმაციის მოწოდებას. გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

თქვენგან კვალვ არ მიმიღია განცხადების რეგისტრაციის ნომერი. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

ახალციხის მერია, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით,
  19/122310970-12  
პატივისცემით,
ახალციხის მუნიციპაილტეტის მერია.
ხუთ, 20 აპრ. 2023, 18:11-ში მირანდა თეთრაძე-მა
<[1][მოთხოვნის #1755 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,

თქვენგან კვალვ არ მიმიღია განცხადების რეგისტრაციის ნომერი. გთხოვთ,
შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და მომწეროთ განცხადების
რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობა, რეგისტრაციისთვის.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

განცხადების დაწერიდან 10 სამუშაო დღის ვადა იწურება, მაინტერესებს განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება. გმადლობთ.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

Shorena Gogoladze,

2 თანდართული დოკუმენტი

 

 

[1]Screenshot (86)

 

References

Visible links

Shorena Gogoladze,

3 თანდართული დოკუმენტი

 

 

[1]Screenshot (86)

 

References

Visible links