დაკავებული და თავისუფალ პოზიციები მერიაში

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: დაკავებულ და თავისუფალ პოზიციებზე მერიაში.

პატივისცემით,

მარიამი

ახალციხის მერია, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით,
 გთხოვთ, განაცხადზე მოახდინოთ განმცხადებლის გვარის აღნიშვნა და დანართად
პრადობის მოწმობის ასლის გადმოგზავნა, რათა შესაძლებლი იყოს წარმოდგენილი
განაცხადის შემოსავალშ მიღება.
პატივისცემით,
ახალციხის მუნიციპაილტეტის მერია.
კვი, 15 იან. 2023, 18:26-ში მარიამი-მა
<[1][მოთხოვნის #1356 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
დაკავებულ და თავისუფალ პოზიციებზე მერიაში.

პატივისცემით,

მარიამი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[2][მოთხოვნის #1356 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[3][ელ-ფოსტა]
[4]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[5]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. mailto:[ელ-ფოსტა]
4. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
5. http://askgov.ge/ka/help/officers