საჯარო დაწესებულება

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

18 მოთხოვნა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ 2015 წლამდე არანაირი დოკუმენტალური ინფორმაცია მერიაში არ ინახება. პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ორშ, 1...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული მანქანების რაოდენობა წლების მიხედვით 2013-2023 პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 120-1202314222 თარიღი: 22/05/2023 ადრესატი: ელისაბ...
საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 120-1202311719 თარიღი: 27/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელ...
საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მოთხოვნის მიმღები: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 120-1202311614 თარიღი: 26/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელ...
საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
აპინძის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. განცხადების პასუხის ნახვა შესაძლებელია ამ ლინკზე 120 1202311612.pdf-ში: https://askgov.ge/ka/request/aspinzis_municipalitetshi_amzham#incoming-2669
მოთხოვნის მიმღები: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ასპინძის მუნიციპალიტეტი სამშენებლო № პროექტის დასახელება SPA პროექტის...

Attachment 2012 2020 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 120-1202311820 თარიღი: 28/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ასპინძის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 120-1202312314 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელ...

Attachment 2010 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ასპინძის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და ველოდები თქვენგან მოთხოვნილ ინფორმაციას უმოკლეს დროში. პატივისცემით, მირანდა თეთ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 120-1202311629 თარიღი: 26/04/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, თქვენგან პასუხს კვლავ ველოდები. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე უკვე გავიდა. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები რეგისტრაციის N19/1202310221-120, 12/04/2023 წ. პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ოთხ, 12 აპრ. 2023, 15:37-...
საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, მადლობა რომ გამომიგზავნეთ მაგრამ 2016 წლიდან იწყება, 2013 მაქვს მითითებული. თუ შეგიძლიათ კორექტირებული 2013-2023 წლების დოკუმენტი რომ გ...

Attachment 2016 2023..xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სოფელ ნაქალაქევში ავარიული სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ბარბარე ბერიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თქვენი მომართვა რეგისტრირებულია (N 19/120222635-01) და პასუხი გამოგეგზავნებათ უახლოეს დღეებში. პატივისცემით, _____________________________ ასპინძის...
საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?