ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით,
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

ასპინძის მერია, ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

პატივისცემით,
_____________________________
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით, დიდი მადლობა წერილისთვის.
სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან. გთხოვთ, როგორც თავდაპირველად მოგწერეთ, მოთხოვნილი ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით,
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან.
განმეორებით გთხოვთ, როგორც თავდაპირველად მოგწერეთ, მოთხოვნილი ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel ან მომწეროთ ჩემი განცხადება რა ეტაპზეა.
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით,
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. თქვენგან მივიღე წრილი ნომრით 120-120222349, რომელზეც პასუხი გაგეცით 30 აგვისტოს , გამეორებით, 05 სექტემბერს. სადაც, გაცნობეთ, რომ სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან და გთხოვეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გამოგეგზავნათ ელექტრონული ფორმატით- excel. შესაბამისად, გთხოვთ, მომწეროთ ჩემი განცხადება("ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი") დამუშავების რა ეტაპზეა ან გამომიგზავნოთ, ჩემს მიერ, მოთხოვნილი ინფორმაცია დაუყოვნებლივ.
მადლობა, პატივისცემით,
მართა

ასპინძის მერია, ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

გთხოვთ გამოაგზავნოთ ხელმოწერილი დოკუმენტი
პატივისცემით,
_____________________________
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია
ორშ, 19 სექ. 2022, 11:49-ში მართა-მა
<[1][მოთხოვნის #976 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს. თქვენგან მივიღე წრილი ნომრით 120-120222349, რომელზეც
პასუხი გაგეცით 30 აგვისტოს , გამეორებით, 05 სექტემბერს. სადაც, გაცნობეთ,
რომ სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის
პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან
სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით
გაცემის ვალდებულებისგან და გთხოვეთ  მოთხოვნილი ინფორმაცია გამოგეგზავნათ
ელექტრონული ფორმატით- excel. შესაბამისად, გთხოვთ, მომწეროთ ჩემი
განცხადება("ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი") დამუშავების რა ეტაპზეა ან
გამომიგზავნოთ, ჩემს მიერ, მოთხოვნილი ინფორმაცია დაუყოვნებლივ.
მადლობა, პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
თქვენი წერილის პასუხად გიგზავნით ხელმოწერილ დოკუმენტს https://drive.google.com/file/d/1q-fZzLf...
პატივისცემით,
მართა

ასპინძის მერია, ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

თქვენი მომართვა რეგისტრირებულია (N 19/120222635-01) და პასუხი
გამოგეგზავნებათ უახლოეს დღეებში.
პატივისცემით,
_____________________________
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია
ორშ, 19 სექ. 2022, 12:44-ში მართა-მა
<[1][მოთხოვნის #976 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
თქვენი წერილის პასუხად გიგზავნით ხელმოწერილ დოკუმენტს
[2]https://drive.google.com/file/d/1q-fZzLf...
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება