საქართველოს სახელმწიმო უნივერსისტეტებში ბაკალავრიატის საფეხურზე ბოლო 12 წლის განმავლობაში ჩარიცხული და კურსდამთავრებული სტუდენტების რაოდენობა

საბამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ბოლო 12 წლის განმავლობაში რამდენი აბიტურიენტი ჩაირიცხა ბაკალავრიატის საფეხურზე სახელმწიფო უნივერსიტეტებში თითოელ წელს და რამდენმა დაამთავრა წარმატებით ამავე წლებში. ასევე, რამდენი იყო კურსდამთავრებულთაგან ისეთი, რონელმაც 4 წელში მოახერხა ეს.

პატივისცემით,

საბა

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება

2 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[1]www.emis.ge

 

 

Best regards,  

Education Management Information System LEPL

Panjikidze st. N1a, Tbilisi 0160, Georgia

Office: (+995) 32 2 200 220

[2]www.emis.ge

 

References

Visible links
1. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...
2. http://www.emis.ge/

3 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[1]www.emis.ge

 

 

Best regards,  

Education Management Information System LEPL

Panjikidze st. N1a, Tbilisi 0160, Georgia

Office: (+995) 32 2 200 220

[2]www.emis.ge

 

From: infoemis
Sent: Tuesday, September 5, 2023 4:02 PM
To: [მოთხოვნის #2803 ელ-ფოსტა]
Subject: მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება

 

 

 

პატივისცემით,

 

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[3]www.emis.ge

 

 

Best regards,  

Education Management Information System LEPL

Panjikidze st. N1a, Tbilisi 0160, Georgia

Office: (+995) 32 2 200 220

[4]www.emis.ge

 

References

Visible links
1. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...
2. http://www.emis.ge/
3. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...
4. http://www.emis.ge/