რეკლამა და მედია

The request was partially successful.

ავთანდილ ზარნაძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სსიპ იუსტიციის სახლის მიერ 01.01.2023 წლიდან - 01.04.2023 წლამდე სარეკლამო რგოლების განთავსების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ.

პატივისცემით,

ავთანდილ ზარნაძე

Avtandil Zarnadze,

მე მსურს ინფორმაციის მიღება

show quoted sections

PSH Administration, Public Service Hall

9 Attachments

მოგესალმებით,
გიგზავნით სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მიერ მომზადებულ საპასუხო წერილს,  სსიპ
"იუსტიციის სახლის" მიერ 01.01.2023 წლიდან - 01.04.2023 წლამდე სარეკლამო
რგოლების განთავსების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით.

იხილეთ მიბმული ფაილი.

 

პატივისცემით,

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი/ Department of Administration

[1]cid:image003.jpg@01D8EFAC.C9DAC240  032 2 405 405

[2]cid:image004.png@01D8EFAC.C9DAC240[3]www.psh.gov.ge

[4]cid:image006.png@01D8F01B.F0A30B70  ზვიად გამსახურდიას სანაპირო  №1
/ Z.Gamsakhurdia Sanapiro Str №1

    0114, თბილისი, საქართველო / Tbilisi,Georgia

   
[5]cid:image006.png@01D8EFAC.C9DAC240 [6]cid:image007.png@01D8EFAC.C9DAC240 [7]cid:image008.png@01D8EFAC.C9DAC240

 

[8]cid:image011.png@01D9AF4E.EC562A00    

 

 

 

References

Visible links
3. http://www.psh.gov.ge/
5. https://ka-ge.facebook.com/publicservice...
6. https://www.instagram.com/publicserviceh...
7. https://ge.linkedin.com/company/%E1%83%A...