პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა, საქართველოში

National Center for Disease Control and Public Health did not have the information requested.

სულიკო

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრის გენერალური
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს
ქალბატონ თამარ გაბუნიას
მოქალაქე/ორგანიზაცია: სულიკო გოგიჩაშვილი, 43001041885, 577316913, გლდანის მეხუთე მიკრო #21

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022-2023 წლების პაპილომა ვირუსის მქონე ადამიანების მონაცემები, სადაც მითითებული იქნება მათი რაოდენობა, სქესი, ასაკი და დაავადების სიმსუბუქე

პატივისცემით: სულიკო გოგიჩაშვილი
თარიღი: 31/01/2024

National Center for Disease Control and Public Health

3 Attachments

 • Attachment

  OutlookEmoji 168994009673642311e5c f7bd 4b18 8201 102cfff52cb5.png

  19K Download

 • Attachment

  OutlookEmoji 169035555928208684baa 090a 4dd9 a486 a62cf5b84937.jpg

  4K Download

 • Attachment

  SHTAMP 2651680.pdf

  367K Download View as HTML

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

References

Visible links