ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

მომხმარებელი უცდის შიდა გასაუბრებას საჯარო დაწესებულებასთან - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომელიც ამ განცხადებაზეა პასუხისმგებელი.

მოგესალმებით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,

როგორც სატელეფონო საუბრისას მითხარით, 300 გვერდია ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია 2011-2021 წლების ერთად და ამ ინფორმაციის მიღება ფასიანია. რადგან excel-ის დოკუმენტი გამოვითხოვე, გთხოვთ, განმიმარტოთ, 300 გვერდი excel-ის ფაილებია, თუ ზუსტად რა ტიპის დოკუმენტები?
გთხოვთ კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.

პატივისცემით,

მართა

გაცნობებთ რომ აღნიშნული ინფორმაცია წარმოადგენს 2011-2021 წლებში ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებს, სადაც დეტალურად არის
აღნიშნული კლასიფიკატორების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმისა და  შესრულების
შესახებ ინფორმაცია, 
ეს ინფომაცია შეადგენს  464 ფურცელს რომელიც კანონის შესაბამისად
გამოქვექნებულია საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალური ვებ გვერდზე და
ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.
თუ თქვენ დაინტერესებული არ ხართ ნაბეჭდი ვერსიით, ინფორმაციას გამოგიგზავნით
ელ.ფოსტის მეშვეობით.PDF ფაილების სახით.
პატივისცემით,
ბერიკა გრძელიშვილი

მოგესალმებით,
როგორც წინა წერილში ვახსენე ინფორმაციის გამოგზავნას ვითხოვ excel-ის ფორმატით, მითითებულ მეილზე და არ ვარ დაინტერესებული ნაბეჭდი ვერსიით. შეგახსენებთ, რომ, "საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა", მუხლი 37-ეს თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, შესაბამისად გთხოვთ გამოაგზავნოთ excel-ის ფორმატით.
გთხოვთ კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით, დღეს მოგეწოდებათ თქვენს მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია 
ჩვენთან დაცული PDF ფორმატით.
პატივისცემით,
ბერიკა
ოთხ, 17 აგვ. 2022, 10:52-ში მართა-მა
<[1][მოთხოვნის #815 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
როგორც წინა წერილში ვახსენე ინფორმაციის გამოგზავნას ვითხოვ excel-ის
ფორმატით, მითითებულ მეილზე და არ ვარ დაინტერესებული ნაბეჭდი ვერსიით.
შეგახსენებთ, რომ,  "საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა", მუხლი 37-ეს თანახმად
ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და
შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების
ფორმა, შესაბამისად გთხოვთ გამოაგზავნოთ excel-ის ფორმატით.
გთხოვთ კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მივიღე თქვენგან წერილი და გთხოვთ განმიმარტოთ, რატომ მიგზავნით pdf-ფორმატით, როცა excel-ის ფორმატს ვითხოვ.

შეგახსენებთ, "საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა", მუხლი 37-ეს თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა.

გთხოვთ კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,
მართა

7 თანდართული დოკუმენტი

გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება.
პატივისცემით,
ბერიკა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
ვნახე თქვენს მიერ გადმოგზავნილი pdf -ფორმატი. მადლობას გიხდით გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის, თუმცა მთლიანი რეპორტები არ მჭირდება, მხოლოდ ცხრილები მაინტერესებს. გთხოვთ excel-ის ფორმატით გამოაგზავნოთ, მხოლოდ ცხრილები, 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
გთხოვთ კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,

მართა

სამწუხაროდ არ არის შესაძლებელი ამ მოცულობის ფინანსური დოკუმენტის exceli-ის
ფორმატში გადაყვანა, მადლობთ თანამშრომლობისთვის
პატივისცემით,
ბერიკა გრძელიშვილი
599464847
ოთხ, 17 აგვ. 2022, 13:33-ში მართა-მა
<[1][მოთხოვნის #815 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
ვნახე თქვენს მიერ გადმოგზავნილი pdf -ფორმატი.  მადლობას გიხდით
გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის, თუმცა მთლიანი რეპორტები არ მჭირდება,
მხოლოდ  ცხრილები მაინტერესებს. გთხოვთ excel-ის ფორმატით გამოაგზავნოთ,
მხოლოდ ცხრილები, 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
გთხოვთ კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,

მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მივიღე თქვენგან წერილი, რომ "ფინანსური დოკუმენტის excel-ის გადაყვანა არ არის შესაძლებელი". მინდა გაცნობოთ, რომ სხვა საკრებულოებმა გამოაგზავნეს excel-ის ფორმატით ბიუჟეტის შესახებ ინფორმაცია(2011-2021 წლებში) და გთხოვთ განმიმარტოთ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის excel-ის ფაილით გადმოგზავნა რატომ ვერ ხერხდება.
გთხოვთ კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,
მართა