ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს:

Საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2019 წლიდან დღემდე აკადემიური შესვენების მქონე ან/და სტატუსჩერებულ სტუდენტთა სტატისტიკა.გთხოვთ, სტატისტიკაში მიუთითოთ:
- საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
- გეოგრაფიული კრიტერიუმი(ქალაქი, მუნიციპალიტეტი, რეგიონი - რომელიმე ან ყველა);დემოგრაფიული კრიტერიუმი;

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, pdf.)

პატივისცემით,

Viktor Datashvili

განცხადების წარდგენის თარიღი: 08/08/2022

3 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

[1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[2]www.emis.ge

 

References

Visible links
2. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...