მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სოფლებში - ოკამში, გორელოვკაში, კარწახსა და სამებაში სახელმწიფოს მიერ იჯარით გაცემული მიწების შესახებ ინფორმაცია:

რა ფართობის/სტატუსის მიწებია ამ კონკრეტულ სოფლებში იჯარით გაცემული

ვისზეა მიწები იჯარით გაცემული

რა ვადითაა მიწები იჯარით გაცემული

პატივისცემით,

ნინო

Natia Rekhviashvili, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

1 თანდართული დოკუმენტი

 

 

 

 

მოგესალმებით,

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს
განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზადებულ
პასუხს.

 

გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ ელ. ფოსტის მიღება.

 

დამატებითი შეკითხვებისთვის გთხოვთ, მიმართოთ [1][ელ-ფოსტა]  -ს.

 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

მისამართი: მის.: თბილისი, ჭავჭავაძის 49ა

 

 

 

[2]www.nasp.gov.ge 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.nasp.gov.ge/