იჯარით გაცემული მიწები

ნინომ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სოფლებში - ოკამში, გორელოვკაში, კარწახსა და სამებაში სახელმწიფოს მიერ იჯარით გაცემული მიწების შესახებ ინფორმაცია:

რა ფართობის/სტატუსის მიწებია ამ კონკრეტულ სოფლებში იჯარით გაცემული

ვისზეა მიწები იჯარით გაცემული

რა ვადითაა მიწები იჯარით გაცემული

პატივისცემით,

ნინო

Natia Rekhviashvili, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

1 თანდართული დოკუმენტი

 

 

 

 

მოგესალმებით,

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს
განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზადებულ
პასუხს.

 

გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ ელ. ფოსტის მიღება.

 

დამატებითი შეკითხვებისთვის გთხოვთ, მიმართოთ [1][ელ-ფოსტა]  -ს.

 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

მისამართი: მის.: თბილისი, ჭავჭავაძის 49ა

 

 

 

[2]www.nasp.gov.ge 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.nasp.gov.ge/