საჯარო დაწესებულება

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

5 მოთხოვნა
იჯარით გაცემული მიწები         მოგესალმებით,   სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზა...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს საპატრიარქოსათვის გადაცემული ტყეების სტატისტიკა 2016-2022 წლები     მოგესალმებით,   სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზადებულ პა...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Ana თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადაცემული ქონების სტატისტიკა 2014 წლის იანვარი-მარტის პერიოდში მოგესალმებით,   სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზადებულ პასუხს....
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Giorgi თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადაცემული ტყეების სტატისტიკა         მოგესალმებით,   სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?