მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 2017-2022 წლებში, ასევე თანხობრიოვად თანამონაწილეობის წილი ევროკავშირის მხრიდან.

პატივისცემით,

შორენა

Info Khashuri, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება