საჯარო დაწესებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 მოთხოვნა
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში მოგესალმებით ქალბატონო მართა, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას, წერილის სახით, გ გთხოვთ წერილის მიღება დაგვიდასტუროთ სამ, 27 სექ. 2022, 1...

Attachment 2011 2 1.xlsx Attachment 2015.xlsx Attachment 2018.xlsx

This request has 8 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?