ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს(2016 წლის), მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღბა და მომწეროთ რეგისტრაციის ნომერი.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

ტყიბულის საკრებულო, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას
გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ

მოგესალმებით,
მადლობა, მივიღე თქვენგან ინფორმაცია, თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში გთხოვდით ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას. კიდევ ერთხელ გიგზავნით
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ, ასე დეტალურად ჩამიშალოთ "დასახელება" ყოველი წლის ბიუჯეტის ფაილში (2011 - 2021 წლები) და ჩაშლილი მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონულად, excel-ის ფორმატით. კერძოდ:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება და გამოაგზავნოთ ელექტრონულად.
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით,
თქვენგან მივიღე პასუხი (წერილის ნომერი 75-75222372) განცხადებაზე ("ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში"), რაზეც 15 სექტემბერს მოგწერეთ პასუხი, რომ ჩემს თავდაპირველ წერილში გთხოვდით ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას და გამოგიგზავნეთ მაგალითი spreadsheet-ის ფორმატში. შესაბამისად, გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება და მომწროთ ჩემი განცხადება დამუშავების რა ეტაპზეა.
გთხოვთ, კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,
მართა

ტყიბულის საკრებულო, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მოგესალამებით,
თქვენგან წერილი არ მიგვიღია 15 სექტემბერს და შესაბამისად არ გვაქვს
ინფორმაცია თქვენი განცხადების თაობაზე
 
სამ, 27 სექ. 2022, 13:58-ში მართა-მა
<[1][მოთხოვნის #998 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
თქვენგან მივიღე პასუხი (წერილის ნომერი 75-75222372) განცხადებაზე
("ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში"), რაზეც 15
სექტემბერს მოგწერეთ პასუხი, რომ ჩემს თავდაპირველ წერილში გთხოვდით
ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას და გამოგიგზავნეთ მაგალითი
spreadsheet-ის ფორმატში. შესაბამისად, გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის
მიღება და მომწროთ ჩემი განცხადება დამუშავების რა ეტაპზეა.
გთხოვთ, კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მივიღე თქვენგან ინფორმაცია, რომ არ მიგიღიათ და ახლიდან გიგზავნით პასუხს წერილზე (ნომერით N:19/75222342-75)
მოგესალმებით,
მადლობა, მივიღე თქვენგან ინფორმაცია, თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში გთხოვდით ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას. კიდევ ერთხელ გიგზავნით
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ, ასე დეტალურად ჩამიშალოთ "დასახელება" ყოველი წლის ბიუჯეტის ფაილში (2011 - 2021 წლები) და ჩაშლილი მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონულად, excel-ის ფორმატით. კერძოდ:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება და გამოაგზავნოთ ელექტრონულად, კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,
მართა

ტყიბულის საკრებულო, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

8 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით ქალბატონო მართა,
გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას, წერილის სახით, გ
გთხოვთ წერილის მიღება დაგვიდასტუროთ
სამ, 27 სექ. 2022, 16:41-ში მართა-მა
<[1][მოთხოვნის #998 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მივიღე თქვენგან ინფორმაცია, რომ არ მიგიღიათ და ახლიდან გიგზავნით პასუხს
წერილზე (ნომერით N:19/75222342-75)
მოგესალმებით,
მადლობა, მივიღე თქვენგან ინფორმაცია, თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში
გთხოვდით ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას. კიდევ ერთხელ
გიგზავნით
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ
აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
[2]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ, ასე დეტალურად ჩამიშალოთ "დასახელება" ყოველი წლის ბიუჯეტის ფაილში
(2011 - 2021 წლები) და ჩაშლილი მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონულად,
excel-ის ფორმატით. კერძოდ:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი
შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება და გამოაგზავნოთ ელექტრონულად, კომუნიკაცია
გავაგრძელოთ წერილობით.
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას.
პატივისცემით,
მართა