დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დიდი პატივისცემით,

გიორგი გოგიაშვილი

Info Terjola, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით

გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ, თუ რა ინფორმაციას ითხოვთ.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ვისგან: გიორგი <[მოთხოვნის #1345 ელ-ფოსტა]>
გაგზავნილი: შაბათი, 07 იანვარი, 2023 21:34
ვის: Info Terjola
თემა: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების
შესახებ ინფორმაცია
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დიდი პატივისცემით,

გიორგი გოგიაშვილი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1345 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

[2][IMG] [3]მოგვთხოვე ელ-ფოსტის განახლება საჯარო დაწესებულებისთვის
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია - Askgov.ge
askgov.ge

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

[5][IMG] [6]FOI officer questions - Askgov.ge
askgov.ge

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers
5. http://askgov.ge/ka/help/officers
6. http://askgov.ge/ka/help/officers