საჯარო დაწესებულება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

2 მოთხოვნა
ცხოველთა დაავადებათა დიაგნოსტიკა 2019-2022 მოგესალმებით მართა, თქვენი წერილის პასუხად გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას, სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის კომპეტენციის შესაბამისად....
პასუხის გამომგზავნი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ცხოველთა დაავადებათა დიაგნოსტიკა მოგესალმებით, როგორც ჩანს მოხდა რაღაც გაუგებრობა და ჩემი პასუხი არ მიგიღიათ. მე მალევე გიპასუხეთ და გთხოვეთ, რომ წერილი გადმოგეგზავნათ ან ფოსტით მატე...
პასუხის გამომგზავნი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
წარიმართა საფოსტო მომსახურებით

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?