სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

საჯარო დაწესებულება

2 მოთხოვნა
ცხოველთა დაავადებათა დიაგნოსტიკა 2019-2022
პასუხის გამომგზავნი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით მართა, თქვენი წერილის პასუხად გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას, სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის კომპეტენციის შესაბამისად....
ცხოველთა დაავადებათა დიაგნოსტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

წარიმართა საფოსტო მომსახურებით

მოგესალმებით, როგორც ჩანს მოხდა რაღაც გაუგებრობა და ჩემი პასუხი არ მიგიღიათ. მე მალევე გიპასუხეთ და გთხოვეთ, რომ წერილი გადმოგეგზავნათ ან ფოსტით მატე...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?