საჯარო დაწესებულება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

3 მოთხოვნა
სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ცხოველთა დაავადებათა დიაგნოსტიკა 2019-2022 მოგესალმებით მართა, თქვენი წერილის პასუხად გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას, სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის კომპეტენციის შესაბამისად....

Attachment 2019 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ცხოველთა დაავადებათა დიაგნოსტიკა მოგესალმებით, როგორც ჩანს მოხდა რაღაც გაუგებრობა და ჩემი პასუხი არ მიგიღიათ. მე მალევე გიპასუხეთ და გთხოვეთ, რომ წერილი გადმოგეგზავნათ ან ფოსტით მატე...
საჯარო დაწესებულება: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
წარიმართა საფოსტო მომსახურებით

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?