ცხოველთა დაავადებათა დიაგნოსტიკა

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე, საჯარო დაწესებულებას სურს ან უკვე პასუხი გასცა საფოსტო მომსახურებით.

მოგესალმებით,
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ცხოველთა დაავადებათა დიაგნოსტიკებმა რა სახის დაავადებები გამოავლინა 2019-2022 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- წელი
- სახეობა
- დაავადება(დასახელება, სიპტომები)
- გავრცელების არეალი, მიზეზები
- პრევენციის ხერხი.
გთხოვთ, ასევე მომაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა გზებს მიმართავს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია დაავადების დიაგნოსტიკის დასმის შემდეგ და ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 30 აგვისტოს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა. გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და ჩემი განცხადება დამუშავების რა ეტაპზეა.
პატივისცემით,
მართა

რუსუდან კაპანაძე, სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

მოგესალმებით,

როგორც ჩანს მოხდა რაღაც გაუგებრობა და ჩემი პასუხი არ მიგიღიათ.
მე მალევე გიპასუხეთ და გთხოვეთ, რომ წერილი გადმოგეგზავნათ ან ფოსტით მატერიალური ფორმით ან შემდეგ მისამართზე: [ელ-ფოსტა].

პატივისცემით,

რუსუდან კაპანაძე

ლაბორატორიის იურისტი

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია
საქართველო, ქ. თბილისი, 0159, გოძიაშვილის ქ. N49
ტელ: (+995) 95257040
ელ. ფოსტა: [სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

ციტატირებული სექციების ჩვენება