სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
დაზარალებულთა დახმარების პროგრამებისა და პროექტების სტატისიტკა 2015-2023 წლებში, შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:
- პროგრამის აღწერა და ბიუჯეტი
- ბენეფიციართა რაოდენობა
გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატში.
გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება.

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

Info Careagency, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

1 თანდართული დოკუმენტი

გიგზავნით წერილს

Info Careagency, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

1 თანდართული დოკუმენტი

გიგზავნით წერილს

მოგესალმებით, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, გამომიგზავნოთ 2015-2023 წლების სტატისტიკა ბავშვებისა და ახალგაზრდების დახმარების პროგრამების შესახებ, მათ შორის, მაგალითად, დაზღვევის/ზრუნვის პროგრამების, შშმ ბავშვების დახმარების, კონსულტირების, დედათა და ბავშვთა თავშესაფრების და ა.შ. - ბენეფიციარების შესახებ.

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

Info Careagency, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

გიდასტურებთ მიღებას

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ლიზი <[მოთხოვნის #1582 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, April 21, 2023 13:23:17
To: Info Careagency
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - სოციალური დახმარების
პროგრამების სტატისტიკა
 
მოგესალმებით, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა
დახმარების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, გამომიგზავნოთ 2015-2023 წლების სტატისტიკა ბავშვებისა და
ახალგაზრდების დახმარების პროგრამების შესახებ, მათ შორის, მაგალითად,
დაზღვევის/ზრუნვის პროგრამების, შშმ ბავშვების დახმარების, კონსულტირების,
დედათა და ბავშვთა თავშესაფრების და ა.შ. - ბენეფიციარების შესახებ.

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება