საჯარო დაწესებულება

სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

1 მოთხოვნა
დაბინძურებისგან დაცვა მოგესალმებით, თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 20 სექტემბერს მოვითხოვე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?