ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი ფსიქიატრიული დაწესებულებების შესახებ

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახალხო დამცველის აპარატი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: საქართველოში მოქმედი ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგის უახლესი ანგარიში.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

Info Ombudsman, სახალხო დამცველის აპარატი

გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N1937/24

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირველადი რეაგირების დეპარტამენტი

ციტატირებული სექციების ჩვენება