საჯარო დაწესებულება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია

2 მოთხოვნა
ტურისტების რაოდენობა 2020-2022 წლებში წერილის ნომერი: 102-1022301819 თარიღი: 18/01/2023 ადრესატი: ლიზი ბუკია პირადი ნომერი: 01027085431 მისამართი: ინგოროყვას ქ. 25 მოქალაქე ლიზი ბუკიას...
პასუხის გამომგზავნი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ევროკავშირის მიერ გაწეული დახმარება ადგილობრივი თვითმმართველობის გაუმჯობესებისთვის მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია, 2004-2021 წლებში ევროკავშირის მიერ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის გაუმჯობესებისთვი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნიკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?