მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ტურისტების რაოდენობა 2020-2022 წლებში

პატივისცემით,

ლიზი

Kancelaria Kazbegi Municipality, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი