საჯარო დაწესებულება

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

4 მოთხოვნა
"საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა ჩართულობის კვლევა"- საბაკალავრო ნაშრომი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მარიამი თარიღი: .
იგვიანებს.
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, მცხეთიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომ...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გაგზავნილი გაქვთ მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.  აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმართეთ საკრებულოს. ტელ: 557440317 მცხეთის მუნ...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?