მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში თქვენი დაწესებულების საწვავის ხარჯები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საწვავის რაოდენობა (ლიტრობით)
- საწვავის ხარჯი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

თეა შაყულაშვილი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

მოგესალმებით. 
2023 წლის 15 მაისს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში
(შემდგომში - ცენტრი) , საჯარო ინფორმაციის მოწოდების მოთხოვნით  შემოვიდა
თქვენი განცხადება (ცენტრში რეგისტრაციის  N 543306). 
მოთხოვნილი ინფორმაცია მოგეწოდებათ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის მე-40 მუხლის, პირველი ნაწილით დადგენილ ვადაში. 
პატივისცემით,
ცენტრის იურიდიული სამსახურის იურისტი,
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი,
თეა შაყულაშვილი
გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება.

info tpdc, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით წერილის პასუხს.
პატივისცემით, 
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი