საჯარო დაწესებულება

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია

21 მოთხოვნა
საწვავის ხარჯები მოგესალმებით,  გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება,  პატივისცემით,  ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარია  tel: 0369 23 21 21 წერილის ნომერი: 1...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო ინფორმაცია მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება,   პატივისცემით,    ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარია tel: 0369 23 21 21 წერილის ნომერ...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: შორენა თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის რაოდენობა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: შორენა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ქარელის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია  მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება,   პატივისცემით,    ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარია tel: 0369 23 21 21 წერილის ნომე...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქარელის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. пн, 24 апр. 2023 г. в 09:46, ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია <[1][ელ-ფოსტა]>: ქალბატონო ანა, გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი გვარი пн, 24 апр. 2023 г. в 09:38...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქარელის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება,   პატივისცემით,    ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარია tel: 0369 23 21 21 წერილის ნომერ...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ წერილი მიღებულია კანცელარიაში пн, 15 мая 2023 г. в 18:04, მირანდა თეთრაძე <[1][მოთხოვნის #1896 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინ...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება,   პატივისცემით,    ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარია tel: 0369 23 21 21 წერილის ნომერ...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება,   პატივისცემით,    ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარია tel: 0369 23 21 21 წერილის ნომერ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
მოთხოვნის მიმღები: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები წერილის ნომერი: 104-1042312438 თარიღი: 04/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუ...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ქარელის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მონაცემების ნახვა შესაძლებელია ამ ლინკზე 2.pdf-ში: https://askgov.ge/ka/request/karelis_municipalitetis_meriashi_2#incoming-3026
მოთხოვნის მიმღები: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქარელის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები მოთხოვნილ ინფორმაციას. იგივე პასუხს ნუ გადმომიგზვანით, რაზეც უკვე გაგ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქარელის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, ქარელის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქარელის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, ქარელის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქარელის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, ქარელის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019-2023 წწ. მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, ქარელის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Teona Tomashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის რაოდენობა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: შორენა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?